Druhá aukce

Po úspěšném vstupu na trh s uměním, kdy už první položka aukce – Šavlozubý tygr Zdeňka Buriana vytvořila aukční rekord tohoto autora v kvašových malbách, jsme pro Vás připravili další, velmi kvalitní kolekci uměleckých děl.

Reprezentativní zastoupení má opět Jan Saudek, kromě fotografií se jedná o sběratelskou raritu – dvojici ikonického díla New York, New York, a to jak ve fotografii, tak i olejomalbě. Pro milovníky animovaných filmů Karla Zemana je připravená plošková loutka ze slavné pohádky – Čarodějova učně. Devatenácté století reprezentuje krásná práce Adolfa Chwaly, raritně se objevující benátská veduta od Antonie Brandeisové, či studie obrazu pro kapli Porodnice u Apolináře od Adolfa Liebschera.

Rád bych upozornil na francouzské dílo Václava Radimského, kdy svou oblíbenou Seinu zachytil v působivém podání modrých a zelených valérů s využitím šepsovaného plátna. Dále v monografii publikovaný obraz Oty Bubeníčka z cest po Jadranu, kterou absolvoval v roce 1903 spolu s Augustinem Satrou a Karlem Langerem. Dalšími zástupci Mařákovi školy jsou Jaroslav Panuška, Jan Honsa, Roman Havelka, Josef Ullmann a František Kaván.

Pro sběratele současné umělecké scény, kromě již zmiňovaného Jana Saudka, jsou připraveny díla Josefa Zábranského, Lutobora Hlavsy, Zdeňka Červinky, Olbrama Zoubka, Karla Chaby a Kristiana Kodeta.

Za povšimnutí rozhodně stojí olejomlaba Fantoma od Josefa Istlera.

Tímto vás srdečně zvu k naší aukci, krterá se uskuteční dne 10. 11. 2022 v 19 hodin. Jan Preclík