Galerie Preclík
Galerii Preclík založil Jan Preclík. Ve svých poznatcích a zkušenostech čerpá z více než třicetileté rodinné sběratelské tradice. 
Během této doby navázal spolupráci s předními odborníky, malíři a jejich rodinami. 
S významnými státními i soukromými galeriemi se podílel na pořádání výstav a publikaci autorských monografií a katalogů.
Stanislav Kolíbal
Sbírání obrazů není jen hmotná činnost. Umění dává prostředí, ve kterém se pohybujete, další rozměr – je to energie. 
Energie, která na vás působí…
Josef Istler
Nejsou to jen vhodně investované prostředky a vize jejich budoucího zhodnocení. 
Kupujeme si předměty, které pro nás mají určitý význam. Nejde pouze o formu, ale hlavně obsah každého díla. 
 
Galerie Preclík
Obsah, který evokuje vzpomínku na konkrétní místa či zážitky. 
Obsah, který podněcuje nejen naše smysly a emoce, ale v neposlední řadě podtrhuje význam a celkové vyznění našich interiérů.
Zakládám si na tom, že jsem díky svým znalostem a zkušenostem schopen nabídnout kvalitní díla předních českých umělců a garantovat jejich autenticitu.